eurostudent wydanie karierowe, listopad 2017

Zlecanie przez firmy na ze - wnątrz procesów biznesowych (BPO i SSC), informatycznych (ITO) oraz badawczo-rozwo- jowych (R&B) z yskuje coraz większą popularność. Wszystko przez minimalizowanie kosz- tów funkcjonowania przed- siębiorstw. Zamiast otwierać działy w swoich strukturach, poszukiwać wykwalifikowa- nych pracowników, właściciele firm wolą zlecać te zadania na zewnątrz. Otrz ymują profe - sjonalnie wykonaną usługę, oszczędzając koszty. Dynamiczni pracodawcy W 2016 roku w Polsce działało 936 centrów usług BPO, ITO, SSC, R&D, które zatrudniały łącznie 212 tys. osób. Z danych ABSL wynika, że największą część zatrudnienia w sektorze (34 proc.) generują centra usług W 2016 roku w Polsce działało 936 centrów usług BPO, ITO, SSC, R&D, które zatrudniały łącznie 212 tys. osób – wynika z najnowszego raportu firmy ABSL. Polska, przez wzgląd na swoje położenie w Europie oraz wykwalifikowaną kadrę, staje się miejscem coraz chętniej wybieranym przez inwestorów. To oznacza stałe zapotrzebowanie na pracowników. Tekst: Justyna Sobolak BPO, ITO, SSC, R&D Czego oczekują pracodawcy wspólnych (SSC), następnie: centra IT, centra outsourcin- gowe oraz centra R&D. Dzięki atrakcyjnemu położeniu Polski oraz wykwalifikowanej kadrze, zatrudnienie w tym sektorze będzie stale rosło. – Sektor no- woczesnych usług dla biznesu to dziś najszybciej rozwijają- cy się i dający największe za- trudnienie obszar gospodarki. W porównaniu z zadaniami transferowanymi do Polsk i jeszcze kilka lat temu, aktualnie centra odpowiadają za procesy znajdujące się dużo dalej w łań- cuchu wartości i z sukcesem prowadzą różne działania za- rządcze. Specjalizacja centrów powoduje rosnące zapotrze- bowanie na wielu specjalistów – mówi Olga Wierzchowska, Senior Consultant Business Se- rvices, Hays Poland. Warto zainteresować się pracą tutaj. Centra oferują ciekawą pracę, przy różnorodnych pro- jektach, wysokie zarobki, bo- gate pakiety socjalne, premie, szkolenia, stabilne zatrudnienie i dofinansowanie do nauki języ- ków. Można tu liczyć na prywat- ną opiekę medyczną, programy emerytalne, ubezpieczenie na życie, bonusy relokacyjne, kar- ty lunchowe, a nawet udziały kariera / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=