eurostudent wydanie karierowe, listopad 2017

raport / www.eurostudent.pl Kaufland jest idealnym miejscem dla każdego, kto chciałby praco- wać w środowisku międzynarodowym. U nas czekają projekty, które pozwalają rozwinąć kompetencje zarówno miękkie, jak i fachowe. To zadania dla osób ambitnych, dynamicznych i zaangażowanych, które nie boją się wyzwań i są otwarte na pracę w dużej organizacji, rozwija- jącej się w Polsce nieprzerwanie od kilkunastu lat.To miejsce dla ludzi, dla których, podobnie jak dla nas, efektywność, dynamika i fair play to wartości, którymi chcą kierować się w swoim życiu zawodowym. U nas, w zależności od obszaru zatrudnienia, istnieje także możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z naszych europejskich spółek poza granicami kraju. Małgorzata Ławnik Członek Zarządu ds. Personalnych Kaufland Polska Branża FMCG znalazła się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pod względem zatrudnienia sekto- rów – wynika z polskiej edycji światowego badania Randstad Employer Brand Research 2017. Wyprzedziła takie branże jak farmaceutyczna i kosmetyczna, nowoczesnych usług dla bizne- su (SSC/BPO) oraz budowlaną. FMCG przyciąga z jednej strony atrakcyjnymi benefitami, z dru- giej – różnorodnymi stanowi- skami. Można t u rozwi j a ć k a r i e rę w centrali sieci handlowych (w działach takich jak admini- stracja, prawo i compiliance, HR, zakupów, marketingu, cu- stomer manager czy nierucho- mości), w sprzedaży (praca na kasie, obsługa klientów, ob- sługa sklepów) czy w działach logistyki. To sprawia, że związać się z branżą mogą studenci róż- nych kierunków studiów. Studiuj i pracuj Na związanie się z branżą jest wiele okazji na każdym etapie FMCG to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów rynkowych i jeden z największych pracodawców w Polsce. Na ciekawe stanowiska i pracę pełną wyzwań mogą tu liczyć studenci niemal wszystkich kierunków. Czeka na nich atrakcyjne wynagrodzenie i mnóstwo benefitów pozapłacowych. Tekst: Justyna Sobolak FMCG Idealne miejsce na start WYDAWCA: FeniksMediaGroup, ul.NaWierzchowinach1D,30-222Kraków, tel.122570151, fax:122630622; REDAKCJA: Redaktornaczelny: DariuszWajs; Z-ca redaktoranaczelnego: RadosławUrban; Redaktorprowadząca: AgnieszkaAulich; Współpraca: Paweł Kawałek, Piotr Kołaczek, Łukasz Orbitowski, Beata Pałac, Łukasz Pieńkowski, Justyna Sobolak; KoordynatorprojektuPraktykiStażePraca: Grażyna Jancik, tel.122570150 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; STUDIOGRAFICZNE: KrzysztofKusiak (kierownikstudia) ,MarcinMasłyk Działprodukcji ikolportażu: KrzysztofChachlowski; tel.122630662, e-mail :produkcja@feniksmedia.pl ; magazyn akademicki MARKETINGIREKLAMA: reklama@feniksmedia.pl ; Kierownikmarketinguw ydawnictwa/ProjectManager: GrażynaJancik,tel.122570150,600064711 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; Z-cakierownikamarketinguwydawnictw a/ProjectManager : MarekCzaja,tel.122630661,600064717 ,marek.czaja@feniksmedia.pl ; DRUK: LSCCommunications,ul.ObrońcówModlina11,30-733Kraków; WmagazyniewykorzystanozdjęciazbibliotekiShutterstock.com. Zastrzegamy sobieprawo skracania iadiustacji tekstóworazzmiany tytułów.Materiałówniezamówionychniezwracamy.PrzedrukizMagazynu AkademickiegoEurostudentdozwolone sąwyłączniezauprzedniąpisemną zgodąwydawcy.Redakcjanieodpowiadaza treść reklam iogłoszeń.Wydawca maprawoodmówićzamieszczeniaogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzecznez liniąprogramową lubcharakterempismaorazwydawcy (art.36,pkt4Prawaprasowego).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=