eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

finanse / www.eurostudent.pl Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi. Wierzymy, że wartości, jakimi się kierujesz, są ważniejsze niż twoje dotychczasowe doświad- czenie. Oferujemy stanowiska w ramach obszaru HR i finansów pełne wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Jesteśmy firmą globalną, co pozwala nam czerpać z różnorodności kultur. Również na Ciebie czekają moż- liwości rozwoju międzynarodowego.W IKEA pracujesz w swoim stylu. Oferujemy dopasowanie godzin i warunków współpracy do Twoich potrzeb i możliwości. Poznaj nasze oferty pracy i spójrz z nami na świat z innej perspektywy. Nadia Nowakowska HR Specialist IKEA Business Service Center WYDAWCA: FeniksMediaGroup, ul.NaWierzchowinach1D,30-222Kraków, tel.122570151, fax:122630622; REDAKCJA: Redaktornaczelny: DariuszWajs; Z-ca redaktoranaczelnego: RadosławUrban; Redaktorprowadząca: AgnieszkaAulich; Współpraca: Paweł Kawałek, Piotr Kołaczek, Łukasz Orbitowski, Beata Pałac, Łukasz Pieńkowski, Justyna Sobolak; KoordynatorprojektuPraktykiStażePraca: Grażyna Jancik, tel.122570150 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; STUDIOGRAFICZNE: KrzysztofKusiak (kierownikstudia) ,MarcinMasłyk DZIAŁPRODUKCJI IKOLPORTAŻU: KrzysztofChachlowski; tel.122630662, e-mail :produkcja@feniksmedia.pl ; magazyn akademicki MARKETINGIREKLAMA: reklama@feniksmedia.pl ; Kierownikmarketinguw ydawnictwa/ProjectManager: GrażynaJancik,tel.122570150,600064711 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; Z-cakierownikamarketinguwydawnictw a/ProjectManager : MarekCzaja,tel.122630661,600064717 ,marek.czaja@feniksmedia.pl ; DRUK: LSCCommunications,ul.ObrońcówModlina11,30-733Kraków; WmagazyniewykorzystanozdjęciazbibliotekiShutterstock.com. Zastrzegamy sobieprawo skracania iadiustacji tekstóworazzmiany tytułów.Materiałówniezamówionychniezwracamy.PrzedrukizMagazynu AkademickiegoEurostudentdozwolone sąwyłączniezauprzedniąpisemną zgodąwydawcy.Redakcjanieodpowiadaza treść reklam iogłoszeń.Wydawca maprawoodmówićzamieszczeniaogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzecznez liniąprogramową lubcharakterempismaorazwydawcy (art.36,pkt4Prawaprasowego). Grafikanaokładce: Shutterstock.com; Z danych branżowego stowarzyszenia ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) wynika, że łącznie w Polsce działa blisko 1,1 tys. organizacji o profilu shared service center (SSC/BPO), które zatrudniają ponad 240 tys. osób. Ta liczba będzie dalej dynamicznie rosnąć, bo 90 proc. firm w tej branży zamierza zwiększać zatrudnienie. Tekst: Justyna Sobolak Dlaczego warto pracować w BPO i SSC? Centra usług wspólnych (SSC, ang. Shared Service Center), to jednostki organizacyjne, które specjalizują się w określonych zadaniach: najczęściej z zakre- su księgowości, finansów, IT i HR-u. Mogą być tworzone przez zewnętrzne firmy, mogą też działać wewnątrz danego przedsiębiorstwa. To ostatnie rozwiązanie wykorzystywane jest przez największe firmy, któ- re mają swoje oddziały na całym świecie. Tworzą jedno centrum, k tó re obs ł ugu j e ws z ys t k i e oddziały. To wygoda, duża oszczędność czasu i kosztów. Nic więc dziwnego, że centrów powstaje tak wiele, a Polska, przez wzgląd na swoje central- ne położenie w Europie, staje się ich prawdziwą skarbnicą. To bardzo dobra wiadomość dla studentów i absolwentów, bo to do nich najczęściej kierują swo- je oferty pracy centra SSC i BPO. To bardzo atrakcyjni pracodaw- cy. Można tu liczyć nie tylko na wysokie wynagrodzenie i boga- te pakiety benefitów, ale przede wszystkim na jasno wytyczoną ścieżkę kariery oraz liczne szko- lenia, rozwijające kompetencje i umiejętności. Studenci na pokład Branża SSC i BPO jest otwarta na ludzi młodych. Pozwala im wejść w swoje szeregi, zapraszając do udziału w stażach, praktykach i programach rozwojowych. Za- równo oferty staży, jak i same oferty pracy kierowane są do stu- dentów na każdym etapie eduka- cji i niezależnie od realizowanego kierunku studiów. Centra, bardziej niż na wykształcenie kandydatów, stawiają na kompetencje mięk- kie: ambicje, chęć nieustannego uczenia się i energię do podejmo- wania nowych wyzwań. Szuka się tutaj talentów, osób rzetelnych, zaangażowanych, szczerych, kre- atywnych i utalentowanych, które, oprócz gotowości do realizacji ak- tualnych zadań, będą mieć zapał do rozwijania się w przyszłości. Zdobywaj kompetencje i awansuj Ta ostatnia cecha odgrywa szcze- gólną rolę. W SSC i BPO stawia

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=