eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

Kaufland to pracodawca omiędzynarodowym zasięgu i idealne miejsce dla każdego, kto chciałby rozwijać się w strukturach nowoczesnej fir- my handlowej. U nas czekają zadania, które realizujemy we współpracy z naszymi zagranicznymi kolegami w różnych obszarach działalności firmy – od administracji, poprzez logistykę, aż po sprzedaż. Ta różno- rodność i bogactwo możliwości sprawiają, że nasza oferta współpracy zarówno dla studentów, jak i absolwentów, a także dla osób z doświad- czeniem zawodowym, jest bardzo atrakcyjna. Każdy, kto poszukuje nowych wyzwań, znajdzie u nas propozycję odbycia praktyk, staży absolwenckich oraz szeroką gamę stanowisk pracy nie tylko po rozpo- częciu roku akademickiego, ale także w ciągu całego roku. Małgorzata Ławnik Członek Zarządu ds. Personalnych Kaufland Polska W branży FMCG zawsze będzie sporo ofert pracy. To dlatego, że obejmuje ona produkty, które każdy musi przynajmniej w podstawowej wersji posiadać, np. żywność czy środki czy- stości. A ktoś musi je przecież wyprodukować, zapakować, reklamować, znaleźć dystrybu- tora, sprzedać. Dlatego branża FMCG charakteryzuje się mno- gością firm i zatrudnianiem du- żej ilości pracowników. W skład FMCG wchodzą nie tyl- ko sklepy wielkopowierzchnio- we: super- czy hipermarkety, ale i centra logistyczne, a przede wszystkim biura, a w nich szan- sę na pracę i rozwój kariery mają studenci niemal wszyst- kich specjalności. Pracę w FMCG znajdą HR- owc y, finansiści, prawnicy, specjaliści od mar- ketingu i PR-u, IT, specjaliści ds. administracji, BHP, logistyki. Co ciekawe, wiele firm prowa- dzi nie tylko biura główne, ale i regionalne, co oznacza, że ka- rierę w FMCG można rozwijać w wielu miastach Polski. Roz- Atrakcyjne stanowiska wbranży FMCG i sieciach handlowych HR-owcy, finansiści, prawnicy, specjaliści od marketingu i PR-u, IT, specjaliści ds. administracji, BHP, logistyki – to między innymi oni znajdą pracę w branży FMCG. Mogą tu liczyć na atrakcyjne zarobki, benefity pozapłacowe, a przede wszystkim – wiele możliwości rozwoju. I to na każdej płaszczyźnie. Tekst: Justyna Sobolak poczynając pracę na konkret- nym stanowisku, można być pewnym, że wkrótce zdobędzie się wyższe w strukturze sta- nowiska. W wielu firmach z tej branży stawia się na awanse we- wnętrzne – duża część nowych stanowisk obsadzona zostanie przez osoby już zatrudnione. W niektórych nawet 80 proc. menedżerów objęło stanowiska w wyniku awansów wewnętrz- nych. Centrale czekają na ambitnych W centralach firm na pracę mogą liczyć studenci dzien- nikarstwa czy PR-u. Czeka na nich wiele wyzwań. Praca spe- cjalisty ds. PR w sieciach han- dlowych polega na dbaniu o jak najlepszą komunikację wewnętrzną oraz kreowaniu wizerunku firmy. Na co dzień specjaliści współpracują z me- diami i organizacjami pozarzą- dowymi. Współtworzą treści komunikacyjne, które ukazują się w prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych. Interesująca jest również praca w marketingu. Specjaliści tu zatrudnieni odpowiadają za re- klamy telewizyjne, spoty radio- we, billboardy, plakaty, gazetki reklamowe. Realizują wszyst- kie działania reklamowe firmy, poczynając od jednorazowych akcji promocyjnych, a kończąc na złożonych kampaniach re- klamowych. Pion marketingu weryfikuje również poprawność cen, nazw produktów i towarzy- szących im zdjęć oraz redaguje wszystkie teksty reklamujące ar- tykuły promocyjne. Odpowiada też za redagowanie strony inter- netowej. HR-owiec, prawnik i finansista Praca pełna wyzwań czeka na HR-owców. Organizują oni pro- ces rekrutacji nowych osób, naliczają wynagrodzenia, pro- wadzą sprawy personalne pra- cowników i dbają o ich rozwój zawodowy. Odpowiadają też za przygotowanie programów stażowych. Bardzo ciekawe są też stanowiska dla finansistów. Czekają tu działy finansów, controllingu i audytu. To one zajmują się najważniejszymi de- cyzjami operacyjnymi, dokonują raport / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=