eurostudent wydanie karierowe, kwiecień/maj 2018

raport/FMCG www.eurostudent.pl Chcesz się stale rozwijać, poszerzać zakres kompetencji i zdobywać nowe umiejętności? Spróbuj swoich sił w branży FMCG. Rozwój pracowników stawia się tu na pierwszym planie, inwestując zarówno w rozwój kompetencji miękkich, jak i twardych. Rozwijaj się w sprzedaży wbranży FMCG Jakie możliwości rozwoju daje praca w sprzedaży? Przede wszystkim są to solidne obszary rozwojowe. Pra- cując w dziale Sprzedaży Terenowej, masz szansę nauczyć się planowania i organizacji pracy. Ustalania celówwedług zasady SMART oraz stosowania efektywnych narzędzi sprzedażowych. Poznasz założenia skutecznej rozmowy handlowej oraz techniki negocjacji i obalania obiekcji. Zdo- będziesz niezbędną wiedzę rynkową, jak również nauczysz się ustalać priorytety w realizacji zadań. Pracując w dyna- micznie zmieniającym się środowisku, niemal codziennie spotkasz się z ciekawymi zadaniami, których rozwiązanie będzie wymagało kreatywności, odpowiedzialności i zaan- gażowania. Znajdziesz również możliwość rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych. Zapewni to szeroka współ- praca z różnymi departamentami wewnątrz firmy i bezpo- średnio z klientami zewnętrznymi. Przygotuj się zatem na niebanalne wyzwanie. Nauczysz się pracować w zespole oraz indywidualnie. W dziale Sprzedaży Terenowej nie znajdziesz czasu na nudę i rutynę. Zawsze możesz liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Czekamy na Ciebie w terenie! Piotr Wieszczyk Kierownik Dystryktu Sprzedaży, LOTTE Wedel Sp. z o.o. Branża FMCG umożliwia roz- wój i realizowanie ciekawej śc i eżk i ka r i e r y s tudentom niemal wszystkich kierunków. Można tu znaleźć zatrudnienie w wielu różnych działach, po- cząwszy od samych sklepów, jak i w centralach, z których kieruje się funkcjonowaniem całej sieci sprzedaży. W tych ostatnich można zrealizować ścieżkę kariery w działach: badań i rozwoju, technicznym, eksportu, finansów, IT, HR, marketingu, jakości, produkcji, sprzedaży czy logistyki. Kompetencje najważniejsze Specyfika branży wymaga jed- nak od kandydatów posiadania wysoko rozwiniętych kompe- tencji, zwłaszcza miękkich.– Działy sprzedaży są nastawione na poszukiwanie osób, które potrafią wspólnie tworzyć, komunikować się, dzielić się wiedzą i doświadczeniami, ale też walczyć o realizację celów biznesowych. Najbardziej ce- nione umiejętności to m.in .: łatwość w nawiązywaniu kon- taktów i budowaniu trwałych relacji, kreatywność, znajomość technik skutecznej sprzedaży, umiejętność nieszablonowego myślenia i podejmowania de- cyzji. W sprzedaży sprawdzają się również osoby posiadające umiejętności analityczne oraz potrafiące myśleć strategicznie o rozwoju firmy. Warto przy tym pamiętać, że dobry inte- res, to interes korzystny dla obu stron, zatem w codziennej pracy handlowca niezbędne są również umiejętności ne- gocjacyjne – mówi Katarzyna Sołtysiak, konsultant Sales & Marketing w międzynarodowej firmie rekrutacyjnej Antal. Jak dodaje, branża FMCG stawia przede wszystkim na ludzi z po- tencjałem, którzy lubią nowe wy- zwania i szybkie tempo pracy. – Osoby najbardziej wytrwałe, zaangażowane w swoją pracę, działające szybko i stanowczo, w oparciu o wcześniejsze prze- myślenia i analizy biznesowe z pewnością sprawdzą się i od- najdą w strukturach sprzedażo- wych – dodaje ekspertka. Kariera w sprzedaży Karierę w dziale sprzedaży można rozwinąć w kilku ka- nałach sprzedażowych: tra- dyc y j nym, nowo c ze s nym, dyskontowym, B2B. I szybko awansować. Katarzyna Soł- tysiak zdradza, że w w pro- cesach rekrutacyjnych, które przeprowadza, bardzo często obserwuje sytuacje, kiedy osoby z działu sprzedaży prze-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=