eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

Najczęściej w takiej sytuacji znajdują się osoby, które nie panują nad swoim domowym budże- tem, nie planują finansów, niewyznaczają sobie celów, które chcą osiągnąć dzięki zarobionym i zaoszczędzonym pieniądzom, nie tworzą tzw. poduszki finansowej na niezaplanowane nagłe wydatki. Zrównoważ swój budżet Zanim zaczniesz marzyć i rozglądać się za kredytem, powinieneś najpierw „złapać” rów- nowagę w swoim budżecie. Po prostu musisz wiedzieć, jakie masz miesięczne przychody i wydatki. Jeśli wydatki są większe od przycho- dów, to oznacza, że wpadasz w długi. W takiej sytuacji trzeba na chwilę zapomnieć o marze- niach i przyjrzeć się swoimwydatkom. Wszyst- ko to, co zbędne, powinno być z nich usunięte. To zadaniewymaga od ciebie pewnej systema- tyczności. Powinieneś spisywać swojewydatki, a potem je przeanalizować. Być może należy zrezygnować z zakupu ko- lejnych modnych butów, zmienić operatora telefonu komórkowego na oferującego niższe opłaty, może należy to samo zrobić z rachun- kiem bankowym i przenieść go tam, gdzie np. nie ma opłat za przelewy. Warto też zasta- nowić się, czy nie możesz miećwiększych przy- chodów? Może masz jeszcze trochę wolnego czasu i możesz więcej pracować. Amoże trzeba zmienić pracodawcę na takiego, który więcej płaci? W tej chwili jest korzystna sytuacja na rynku pracy – można więc spróbować. Zbudujwłasny funduszbezpieczeństwa Czas na marzenia przyjdziewmomencie, wktó- rym już złapiesz równowagę finansową i okaże się, że co miesiąc zostają ci jakieś pieniądze. Ale zanim zaczniesz odkładać fundusze na re- alizację swoich marzeń lub pomyślisz o kredy- cie, aby je zrealizować szybciej – zastanów się, czy jesteś przygotowany na niespodziewane wydatki związane z utratą pracy, chorobą czy koniecznością wymiany samochodu, jeśli już go posiadasz, albo też remontem mieszkania? Jeśli odpowiedzialnie planujesz swoje finanse, to powinieneś zbudować sobie fundusz bezpie- czeństwa na trudne czasy. Wielu praktyków, którzy stracili pracę, albo mieli niespodziewane wydatki, doradza, aby taki budżet był równy twoim sześciomiesięcznymwydatkom. Złykredyt i dobrykredyt Jeżeli masz kredyt i okazuje się, że jednak uda- je ci się co miesiąc odłożyć określoną sumę, to zastanów się czy nie spłacić szybciej zobowią- zania. Szczególnie, jeśli to jest kredyt przezna- czony na zwykłą konsumpcję. Z reguły żadna lokata nie jest wyżej oprocentowana od kre- dytu. Tak więc spłacając wcześniej kredyt, po prostu zarabiasz. Z drugiej strony kredyt może być potrzebny, szczególnie wtedy, gdy jest inwestycją, która może zwiększyć twoje dochody w przyszło- ści. Na przykład, kiedy płacisz za zdobycie wykształcenia czy innych szczególnych umie- jętności, które pozwolą ci w przyszłości więcej zarabiać. Być może zakup po korzystnej cenie mieszkania na wynajem jest taką inwestycją, którą warto zrealizować za pomocą kredytu. Ale w takim przypadku musisz mieć pewność, że wpływy z tytułu wynajmu mieszkania będą co najmniej pokrywały teraz i wprzyszłości co- miesięczne raty kredytu. Czyli cennym marzeniem, wartym realizacji jest zdobycie kwalifikacji, które w przyszłości zwiększą twoje dochody i pozwolą na realizację kolejnych marzeń. Oszczędzaj nastarość Niestety jest jeszcze jeden powód oszczę- dzania, którego wielu młodych ludzi sobie nie uświadamia. Ten powód to starość. Każdy z nas ma szansę dożyć wieku, w którym nie będzie mógł pracować. Wtedy nasze dochody spad- ną, a być może wydatki będą całkiem spore. Niewiadomo, z jakimi chorobami będziemy się zmagać i ile nas to będzie kosztowało. Dlatego ważne jest regularne oszczędzanie na starość. Imwcześniej zaczniesz oszczędzać – tym lepiej. Państwo w tej chwili proponuje różne formy dodatkowego oszczędzania. Są Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Za- bezpieczenia Emerytalnego. Niektóre firmy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne. Z tymi wspieranymi przez państwo formami dodatkowego oszczędzania wiążą się różnego rodzaju zachęty i przywileje podatkowe. Warto z nich korzystać. Gdyby jednak się okazało, że możesz więcej odkładać niż wyznaczone limity na kontach IKE czy IKZE, to pomyśl o innych rodzajach in- westycji. Na starość przyda się każda złotów- ka. Planując swoje finanse, trzeba też pamiętać o tym, że wydatki na ciebie, na twoje przyjem- ności, na twoją dobrą kondycję fizyczną są też inwestycją. Jeśli nie będziesz sprawny i wy- poczęty, to nie będziesz mógł wydajnie, z ko- rzyścią dla siebie pracować. Nie należy jednak przesadzać z takimi wydatkami, bo inne cele wyznaczone w twoim planie finansowym też powinny być zrealizowane. Marzenia nic nie kosztują, ich realizacja tak Podobnopieniądze szczęścia nie dają, ale ichbrakmoże być powodemwielunieszczęść, szczególnie jeśli nadmiernie się zadłużymy i praktycznie całe nasze zarobki są przeznaczane na spłatę zadłużenia. finanse/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=