eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

logistyka/ www.eurostudent.pl Logistykamagazynowa Jak wskazują autorzy rapor- tu „Logistyka w Polsce 2017”, powierzchnia nieruchomości logistycznych w naszym kraju rośnie w bardzo szybkim tem- pie. W 2017 r. wielkość no- wych obiektów magazynowych oscylowała wokół ok. 15 mln m kw., a prognozy na ten rok są jeszcze wyższe – mają po- wstać kolejne 2 mln kw. takich przestrzeni. Przedsiębiorstwa logistyczne stanowią najwięk- szy procent najemców, dalej sytuują się przedsiębiorstwa produkcyjne i e-commerce. Rola współczesnego łańcu- cha dostaw stale ewoluuje, co wymaga wprowadzania zmian w rozwiązaniach organizacyj- nych i technologicznych w ma- gazynach, które obecnie nie są już tylko miejscem składowa- nia towarów. Ich rola znacznie się rozszerzyła, dzisiejsze ma- gazyny to punkty, w których realizowane są kompleksowe procesy i operacje z zakresu usług logistycznych. Magazyny przejęły wiele funkcji logistycz- nych sklepu: kontakt z setkami dostawców, odbiorcami i ope- rowanie kanałami dystrybucji. W magazynach korzysta się z najnowocześniejszych tech- nologii – Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji – wszyst- ko po to, by poprawić szybkość dostarczania towarów i infor- macji w łańcuchach dostaw. Rynek e-commerce a branża TSL W ostatnich latach ogromny wpływ na branżę TSL miał dyna- miczny rozwój rynku e-commer- ce, a w szczególności sprzedaży internetowej. Najwięcej zyska- ły na tym firmy zajmujące się przesyłkami kurierskimi, eks- presowymi i paczkowymi (ten sektor branży TSL jest nazywa- ny KEP), ilość obsługiwanych przesyłek wzrosła o 60 proc., operatorzy KEP w naszym kraju dostarczyli w 2017 r. 395 mln przesyłek, Obecnie większość sklepów prowadzi sprzedaż internetową, w sieci możemy kupić wszystko – od mebli, przez kosmetyki, elektronikę, ubrania po żywność. Jakie wy- zwania dla branży TSL niesie za sobą tak gwałtowny wzrost Kariera w TSL od logistyki magazynowej po e-commerce Polska branża TSL stale się rozwija i staje się ważnym punktem na logistycznej mapie Europy. Jak wynika z oceny wartości rynku usług logistycznych, zawartej w opracowaniu Instytutu Fraunhofera „Top 100 w transporcie i usługach logistycznych”, nasz kraj utrzymał siódmą pozycję wśród państw europejskich. Zaś według rankingu Banku Światowego z 2018 r. Polska awansowała z 33. na 28. miejsce wśród 160 państw ocenianych według „Logistics Performance Index”. sprzedaży internetowej? Dąże- nie do efektywniejszej logistyki i redukcji kosztów wymaga sto- sowania nowoczesnych tech- nologii dostarczania przesyłek, unowocześniania infrastruktury technicznej i informatycznej, za- trudniania specjalistów zajmują- cych się obsługą e-klientów. Na rozwój rynku e-commerce ma wpływ także wzrastająca rola transgranicznej sprzedaży inter- netowej (obecnie około 10 proc. całego e-handlu), a w szczegól- ności otwierania się chińskich platform sprzedażowych na klientów z państw europej- skich, które oferują atrakcyjne ceny i często darmową, choć ze znacznie wydłużonym czasem dostawy, przesyłkę. Tu otwie- ra się kolejna szansa na rozwój branży TSL – Polska miałaby się stać centrum transportowym towarów z Chin, które z naszego kraju byłyby rozprowadzane na terenie całej Europy. Obsługa klienta Jednym z najważniejszych za- dań współczesnej logistyki jest obsługa klienta – precyzyjna dostawa z krótkim czasem reali- zacji, dobra i jasna komunikacja. Aby zaoferować jak najwyższą jakość tych usług, operatorzy logistyczni korzystają z najnow- szych rozwiązań technologicz- nych i informatycznych. To nie tylko standardowe działania operacyjne, takie jak zama- wianie towaru, przygotowanie Dowygraniawkonkursie! SantaMaria Wydawnictwo GRANNA Eilif Svensson i KristianAmundsen Ostbi Ilustracje: Gjermund Bohne Gracze wcielą się w kolonizatorów przybyłych do Nowego Świata na pokładzie flagowego okrętu Krzysztofa Kolumba. Ich zadaniem będzie stwo- rzenie jak najlepiej prosperującej kolonii. Mamy do dyspozycji unikalne plansze kolonii, które stopniowo zapełniamy kaflami terenu. Zarówno plansza, jak i kafle posiadają pola akcji, które mogą być aktywowane za pomocą kości – draftowanych ze wspólnej puli dostępnej dla wszystkich graczy. Wybrana kostka wskaże nam, jakie akcje (z którego rzędu lub kolumny) będziemymogli wykonać za darmo wdanej rundzie. Musimywięc zaplanować kiedy i jakie pola będziemy chcieli wykorzystać, byw odpowiednimmomencie wziąć potrzebną nam kostkę. Gracze staną przed dylematem jak najlepiej rozwinąć swoją kolonię. Czy najpierw zdobyć niezbędnie do jej budowy surowce? Amoże lepszym rozwiązaniem będzie od razu ruszyć na podbój kontynentu, przesunąć się na torze konkwisty i natych- miast otrzymać złoto i pokaźną liczbę punktów zwycięstwa? Czy jednak lepszym pomy- słem będzie zadbanie o rozwój religijny i pozyskanie do pomocymnichów, którzy zdobędą dla nas dodatkowe kostki oraz przydatne umiejętności?Amoże prowadzić zamorski handel i tym samym zapewnić sobie więcej zasobóww następnej rundzie… megafon

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=