eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

Szkolenia w branży IT Jak wybrać właściwe? Branża IT wciąż pozostaje jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów na polskim rynku – według Raportu Rynku Pracy 2018, opublikowanego przez serwis Adzuna, oferty z tej branży stanowią prawie 5 proc. ogłoszeń na rynku pracy. Jak odnieść sukces w tej branży? Wymaga ona ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności, a co za tym idzie – udziału w szkoleniach. Co stanowi o atrakcyjności sektora IT? Róż- norodność stanowisk, ciekawe wyzwania, możliwość przebierania w ofertach, szeroki wybór benefitów pozapłacowych i oczywiście – atrakcyjne zarobki. Kuszą one wielu poten- cjalnych kandydatów, są jednak uzależnione od umiejętności, w tym od języka progra- mowania, którym posługuje się dany progra- mista. Według danych raportu płacowego Sedlak&Sedlak dla branży IT, na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć programiści Java, aplikacji mobilnych, niżej pod tym względem notowani są specjaliści posługujący się Front- -End, a najmniej zarabiającą grupą są develo- perzy .NET/C#. Według Przeglądu Płac dla branży IT przygotowanego przez firmę Micha- el Page na najwyższe zarobki w tym sektorze mogą liczyć specjaliści od cyberbezpieczeń- stwa, inżynierowie bezpieczeństwa syste- mów komputerowych, cloud engineers, cloud architects, twórcy aplikacji biznesowych, spe- cjaliści ds. uprawnień oraz ryzyka i zgodności IT, developerzy blockchain, programiści Java, JavaScript, Python, HTML i CSS czy specjaliści data science i architekci BIG Data. Istotny wpływ na wysokość zarobków ma również doświadczenie – dlatego swoją przy- godę z branżą ITwarto zacząć już na studiach. Koniecznyciągły rozwój Pracodawcy w branży IT walczą o specjali- stów, jednak żeby tak było, kandydat musi spełniać kilka warunków. Od współczesnego programistywymaga się nie tylko kompetencji twardych, wiedzy i umiejętności stricte tech- Wybierz językprogramowania Na początku warto zadać sobie pytanie, jaki sektor IT najbardziej nas interesuje – będzie to miało wpływ na wybór języka programo- wania, który postanowimy opanować. Na przykład przy tworzeniu aplikacji mobilnych najbardziej przydatna będzie znajomość Javy czy C#. Dobrą podstawą do rozpoczęcia przy- gody z programowaniem będzie opanowanie HTML-a i CSS-a. Nie każdymoże sobie pozwo- lić na studia informatyczne, dlatego tak dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju kur- sy. Ich ceny nie należą do najniższych, jednak jest to inwestycja, która po rozpoczęciu pracy w branży ma szanse szybko się zwrócić. War- to pamiętać również o tym, że branża IT to nie tylko programowanie – w tym sektorze można spróbować swoich sił również jako tester, ana- lityk czy administrator baz danych. Szkoleniadlaspecjalistów Na rynku funkcjonuje wiele firm specjalizują- cych się w szkoleniach z branży IT, a ich ofer- ta jest bardzo różnorodna. Wśród kursów przeznaczonych dla specjalistów z sektora IT zazwyczaj wyróżnia się trzy grupy: szkolenia technologiczne, menedżerskie i miękkie. Pierw- sze z nich skupiają się konkretnych aspektach technicznych wykonywanej pracy – może to być jeden z języków programowania, admini- strowania bazami danych czy sieciami. Firmy specjalizujące się w szkoleniach dla branży IT oferują m.in. kursy dla java developerów, C# / .Net developerów, szkolenia z inżynie- rii odwrotnej kodów w systemach Windows i Linux, modelowania procesów biznesowych, przepływu pracy i wdrażania aplikacji czy projektowania aplikacji. Kursy menedżerskie często dotyczą szkoleń z zakresu zarządzania projektami (np. Agile), zarządzania usługami IT (np. Lean IT) czy testowania oprogramowania. Wybór odpowiedniegoszkolenia W pierwszej kolejności warto zwrócić szcze- gólną uwagę na doświadczenie instruktorów. Zajęcia z developerem, który potrafi umiejęt- nie łączyć przekazywanie wiedzy teoretycznej nicznych, ale także kompetencji miękkich. Ide- alny kandydat powinien być komunikatywny, dobrze pracować w zespole – w którego skład wchodzą nie tylko profesjonaliści z jego branży –wykazywać się z inicjatywą, być otwartym na zmiany i wykazywać chęć samodoskonalenia. Te cechy mogą przeważyć na korzyść kandy- data – pracodawca, mając do wyboru progra- mistów o podobnym profilu i doświadczeniu, na pewnowybierze tego, który potrafiwykazać się umiejętnościami interpersonalnymi. Równie istotne jest bycie na bieżąco – sektor IT to jedna z najbardziej dynamicznie zmienia- jących się branż, ciągle pojawiają się kolejne nowinki i rozwiązania, z którymi programista musi się zaznajomić, by pozostać atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy. Programista, który stoi w miejscu, nie rozwija się i nie szkoli, traci na wartości. Szkoleniadlapoczątkujących Atrakcyjność branży IT sprawia, że przyciąga ona również osoby, których wykształcenie nie jest związane z branżą. Czymożna się przekwa- lifikować i zostać programistą od zera? Wśród osób, które chcą się przekwalifikować i zostać programistami, dużą popularnością cieszą się bootcampy – intensywne kursy programistycz- ne, podczas którychwkilkanaście tygodni, pod okiem doświadczonych developerów, uczest- nicy nabywają umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy w IT. Osoby, które na czas szkolenia nie chcą rezygnować z pracy, mogą zdecydować się na kurs weekendowy, co oczy- wiście jednakwydłuża okres przebranżowienia. IT/ www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=