eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

raport/ www.eurostudent.pl również szansa znalezienia zatrudnienia na dłużej. W dużej mierze jest to zależne od poczynionych wysiłków i chęci samoroz- woju, które bez wątpienia zosta- ną zauważone. Każdy znajdzie coś dla siebie Co roku odbywa się wiele takich konkursów, zarówno zespo- łowych, jak i indywidualnych. Nieustannie największą uwagę przyciągają jednak te związane z szeroko pojętą branżą finan- sową. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, ponieważ niezależnie od sytuacji na rynku, specjaliści z zakresu ekonomii i zarządzania kapitałem zawsze będą rozchwy- tywani. W przypadku korporacji finansowych niezbędne jest także odpowiednie zarządza- nie podatkami. Każda z nich ma swoje zaufane grono doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, bez których pro- wadzenie firmy przy jednocze- snym utrzymywaniu zysków na określonym poziomie byłoby co najmniej ciężkie. To dlatego stu- denci prawa, znający przepisy od podszewki, także są bardzo pożądani na rynku pracy, a ich obecność w zespole konkurso- wym zwiększa szansę na druży- nowe zwycięstwo. Nie oznacza to jednak, że w innych branżach nie ma podobnych specjalistów, mających za zadanie wyłowić z tłumu najzdolniejsze jednostki. Organizowane są różnego ro- dzaju hackathony, które mają za zadanie znaleźć kreatywnych programistów oraz konkursy dla konstruktorów, zbierających pierwsze szlify na mechanicz- nych wydziałach swoich uczel- ni. To jednak tylko przykłady, które można mnożyć. Nieza- leżnie od kierunku studiów, znalezienie czegoś odpowiada- jącego zainteresowaniom nie jest rzeczą wymagającą. Warto obserwować uczelniane tablice ogłoszeń oraz samodzielnie do- konywać researchu. Ostatni dzwonek tuż-tuż Tego typu konkursy zazwyczaj są organizowane pod koniec roku kalendarzowego. Skierowane są one do wszystkich zaintereso- wanych, niezależnie od ich wieku oraz roku studiów, który realizują. Organizatorzy mają świadomość, że także wśród „pierwszaków” nie brakuje osób obeznanych z tematyką konkursową, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by rów- nież oni mogli wykazać się nabytą wiedzą na drodze praktycznych zadań oraz pracy zespołowej. Nawet jeśli stan wiedzi okaże się na tym etapie niewystarczający, by odnieść sukces w konkursie, sam udział będzie cennym do- świadczeniem, które zaprocentu- je w przyszłosci, choćby podczas kolejnych edycji. Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ zdarza się, że niektóre z konkursów mają ograniczoną liczbę miejsc. Ko- niec listopada to często ostatni dzwonek na podjęcie decyzji do- tyczącej udziału w takim evencie, który w przypadku choć małego sukcesu może znacznie pomóc wypłynąć na szerokie wody. Kamil Milewski Dowygraniawkonkursie! Archistorie. Jak odkrywać przestrzeń miast? Radosław Gajda, Natalia Szcześniak Wydawnictwo Znak Dlaczego jedne budynki stają się odważny- mi dziełami sztuki, a inne kojarzą się z efek- ciarstwem i tandetą? Co powoduje, że bryła z cegły, kamienia lub betonu może wywołać emocje? Co sprawia, że ludziom mieszka się wygodnie, i co nowego kryją budynki, które otaczają nas na co dzień? Twórcy przełomowego bloga „ARCHITECTURE IS A GOOD IDEA” odkrywają fascynujące historie o architekturze. Dowiemy się, jakim cudem warszawski Cosmopolitan stoi na podwieszanych mostach, dlaczego pewien blok w Kopenhadze przypomina Himalaje i co popchnęło Le Corbusiera do zaprojektowania blokowiska. Autorzy w prosty, przystępny i atrakcyjny spo- sób opowiadają o przestrzeni, która nas otacza w domu, w biurze, w czasie wolnym. Udowad- niają, że budynki to nie tylko materiały, ale opowieści o ludziach, ich pasji, marzeniach i emocjach. Radosław Gajda – historyk architektury i nauczyciel akademicki. Zamienił stuosobową akademicką salę na wielotysięczną widownię w internecie. Natalia Szcześniak – architektka i scenografka. Razem tworzą największy i jedyny w Polsce wideoblog o architekturze i sztuce – ARCHITECTURE IS A GOOD IDEA. megafon WYDAWCA: FeniksMediaGroup, ul.NaWierzchowinach1D,30-222Kraków, tel.122570151, fax:122630622; REDAKCJA: Redaktornaczelny: DariuszWajs; Z-caredaktoranaczelnego: RadosławUrban; Redaktorprowadząca: EwaKoczwara; Współpraca: PawełKawałek,PiotrKołaczek, ŁukaszOrbitowski,PolaSzczepańskaBeataPałac, KamilMilewski,ŁukaszPieńkowski,JustynaSobolak; KoordynatorprojektuPraktykiStażePraca: GrażynaJancik,tel.122570150, grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; STUDIOGRAFICZNE: KrzysztofKusiak (kierownikstudia),MarcinMasłyk Działprodukcji ikolportażu: KrzysztofChachlowski; tel.122630662, e-mail :produkcja@feniksmedia.pl ; magazyn akademicki MARKETINGIREKLAMA: reklama@feniksmedia.pl ; Kierownikmarketinguwydawnictwa/ProjectManager: GrażynaJancik,tel.122570150,600064711, grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; Z-cakierownikamarketinguwydawnictwa/ProjectManager : DelfinaBochnak,tel.122630661,570064747, delfina.bochnak@feniksmedia.pl; DRUK: LSCCommunications, ul.ObrońcówModlina11,30-733Kraków; WmagazyniewykorzystanozdjęciazbibliotekiShutterstock.com. Zastrzegamysobieprawoskracania iadiustacjitekstóworazzmiany tytułów.Materiałówniezamówionychniezwracamy.PrzedrukizMagazynu AkademickiegoEurostudentdozwolonesąwyłączniezauprzedniąpisemną zgodąwydawcy.Redakcjanieodpowiadazatreśćreklam iogłoszeń.Wydawca maprawoodmówićzamieszczeniaogłoszenia ireklamy, jeżeli ichtreść lub formasąsprzecznez liniąprogramową lubcharakterempismaorazwydawcy (art.36,pkt4Prawaprasowego). Grafikanaok ładce:www.shutterstock.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=