eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

logistyka / www.eurostudent.pl Pracodawca idealny gwarantuje pracownikowi wszechstronny rozwój i jasno wytyczoną ścieżkę kariery, którą pomaga skutecznie realizować poprzez szkolenia, dofinansowanie nauki języków obcych, mentoring i coaching. Idealny pracodawca wie, że na sukces firmy składają się pracownicy i potrafi o nich zadbać. Jak znaleźć idealnego pracodawcę w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka)? Idealny pracodawca w logistyce Logistyka to branża, która ciągle się rozwija, globalna wymiana to- warówwzrasta z każdym rokiem. Ze względu na to rośnie także zapotrzebowanie na szybki, efek- tywny i niezawodny transport towarów. Stały rozwój branży gwarantuje bezpieczną przy- szłość, jeśli chodzi o zatrudnienie, i ciekawe wyzwania zawodowe. Rekruterzy od lat zwracają uwagę, aby przy poszukiwaniu nowego miejsca pracy zawsze zaczynać od zapoznania się z informacjami o pracodawcy. Jest toważne z kil- ku względów. Po pierwsze jest to istotne z punktu widzenia samej rozmowy kwalifikacyjnej – często rekruter zadaje pytania o powód złożenia aplikacji do danej firmy i bada stan naszej wiedzy na jej temat. Jednak drugi powód jest jeszcze bardziej decydujący – uzy- skane wcześniej informacje o po- tencjalnym pracodawcy pomogą nam podjąć właściwą decyzję co do wyboru miejsca pracy i stano- wiska. Filozofia firmy Jednym z istotnych aspektów, z jakimi powinniśmy się zapo- znać, zanim zdecydujemy się na wybór potencjalnego praco- dawcy, jest filozofia jego firmy. Pomoże nam to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odnajdzie- my się w danej organizacji. Firmy z branży logistycznej zazwyczaj stawiają na wysoką odpowie- dzialność własną pracowników, których obdarza się dużym za- ufaniem. Równie istotny wwielu firmach z branży logistycznej jest CSR, czyli społeczna odpowie- dzialność biznesu. Zacznij od strony karierowej Poszukiwania idealnego praco- dawcy rekruterzy radzą zacząć od strony internetowej danej firmy. Daria Seklecka, Senior Re- cruitment Consultant w Rand- stad Polska, radzi, by w pierwszej kolejności zajrzeć właśnie tam. – Jeśli w takiej zakładce jasno opi- sane są ścieżki rozwoju w firmie, to już pierwszy sygnał, że dany pracodawca przykłada do tego wagę. Warto także sprawdzić, czy ogłoszenie na dane stano- wisko pojawiało się w ostatnim czasie w serwisach z ofertami, a być może pojawia się tam regularnie. To również ważna informacja o perspektywach pro- ponowanych przez pracodawcę – radzi. Stawiaj na rozwój Czego szukać, przeglądając strony pracodawców? Przede wszystkim informacji o możli- wościach rozwoju: dofinanso- waniu edukacji, nauki języków obcych, programach coachingo- wych, mentoringu, szkoleniach. Wielu firm z branży logistycznej już na samym początku oferuje wstępne programy szkoleniowe, które pomagają wdrożyć się no- wym pracownikom. Seminaria i warsztaty prowadzone przez doświadczonych specjalistów umożliwiają zdobycie dodatko- wej wiedzy z zakresu marketin- gu, sprzedaży czy zarządzania. Ze względu na międzynarodowy charakter branży wiele firm de- cyduje się również na prowadze- nie szkoleń językowych. Nagrody i bonusy Kwestią, która interesuje każdego pracownika jest system bonusów i wynagrodzeń, dlatego zanim będziemy aplikować na określo- ne stanowisko, warto sprawdzić, jak ono funkcjonuje u nasze- go potencjalnego pracodawcy. W branży logistycznej zazwyczaj można liczyć na atrakcyjny system premiowy. Pracodawcy doceniają zaangażowanie poprzez przy- znawanie specjalnych nagród dla najlepszych pracowników z każ- dego działu, dodatki obiadowe, restauracje i puby dla pracow- ników, punkty prywatnej opieki nad dziećmi, turnieje sportowe czy inne imprezy organizowane dla pracowników. Nie bój się pytać Źródłem wiedzy o pracodaw- cach może być także rozmowa kwalifikacyjna. To czas nie tylko na pytania przedstawiciela firmy, ale także na pytania kandydata. – O oferowanej ścieżce kariery dużo powiedzieć może nam od- powiedź na pytanie o to, dlaczego firma prowadzi rekrutację na dane stanowisko. Jeśli towynik awansu dotychczasowego pracownika lub jego decyzji o rozwoju w innym dziale u pracodawcy, widzimy wówczas od razu opcje rozwoju, które mogą stać się także naszym udziałem. Warto także dopytać o strukturę działu i sprawdzić w ten sposób, czy pozwala ona na awans w przyszłości. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej można również zapytać o to, jakie szko- lenia firma oferuje swoim pracow- nikom, jakie cele stawia na danym stanowisku i czy są one powiąza- ne z dalszą ścieżką kariery – mówi Daria Seklecka z Randstad Polska. Dobrą okazją do bliższego pozna- nia potencjalnego pracodawcy jest także udział w targach. Pod- czas takich wydarzeń możesz w luźniejszej niż podczas rozmo- wy kwalifikacyjnej atmosferze porozmawiać z przedstawicie- lami firmy, poznać ich wymaga- nia i sprawdzić, czy je spełniasz. Taka informacja zwrotna może być bardzo przydatna, ponieważ może wskazać, jakie umiejętności należy rozwinąć, by w przyszłości móc aplikować na wymarzone stanowisko. Na wybór odpowiedniego praco- dawcy nie warto żałować czasu. Decyzja może zaważyć o naszej przyszłości – przyspieszyć bądź spowolnić karierę. W logistyce ma to szczególne znaczenie. Im efektywniej i szybciej będziemy się rozwijać, tym lepsze perspek- tywy uda nam się wypracować. Justyna Sobolak

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=