eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

Poznaj najlepszych pracodawców raport specjalny / www.eurostudent.pl Przeprowadzane przez renomowane organizacje rankingi dotyczące najlepszych pracodawców pozwalają na uzyskanie cennych informacji o preferencjach młodych specjalistów wchodzących na rynek pracy. Pokazują, jakie są ich oczekiwania zarówno w zakresie finansowym, jak i w obszarze rozwoju zawodowego. Co mówią o absolwentach tegoroczne badania i którym pracodawcom chcą oni zaoferować swoje kwalifikacje? Wyniki ankietowego badania Pracodawca Roku® 2017, re- alizowanego od ponad 25 lat przez organizację studencką AIESEC Polska, pokazują pre- ferencje studentów ostatnich l at k i e runków ekonomi cz- no-biznesowych. Z badania wynika, że dla młodych ludzi jednymi z najważniejszych c z y n n i ków d e c yd u j ą c y c h o wyborze miejsca pracy są aktywność firmy i jej popu- larność. Gdzie szukają infor- macji na temat potencjalnych pracodawców? 42% respon- dentów podała media tra - dycyjne. Większość pytana o na j ba rdz i e j poż ądanych pracodawców wskazała fir- mę Google (miejsce pierwsze w rankingu), kolejne pozycje w pierwszej dziesiątce zaj- mują Deloitte, EY, Jerónimo Martins, PZU, PwC, PKO BP, ING, Lidl oraz McDonald’s. Mówiąc o najważniejszych badaniach diagnozujących p re f e renc j e p r a cown i c ze , warto wspomnieć także o ba- daniu organizacji Great Pla- ce to Work® w Polsce, które niedawno ogłosiło już po raz dziesiąty ranking Najlepsze Miejsca Pracy. W kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób w pierwszej trójce znalazły się Mercedes-Benz Bank, Brown-Forman Polska oraz Trans.eu Group SA; w ka- tegorii tych zatrudniających powyżej 500 osób tryumfo- wały w tym roku Cisco Poland, Objectivity oraz Microsoft Sp. z o.o. Z kolei „Pracodaw- ca Dla Inżyniera” to plebiscyt prowadzony przez Stowarzy- szenie Studentów BEST, które w tym roku współpracowało z portalem badawczym SW Research. Z jego najnowszej edycji wynika, że najbardziej pożądanymi pracodawcami dla absolwentów uczelni technicz- nych są firmy takie jak Orlen (pierwsze miejsce na podium; przedsiębiorstwo to wskazało 25,9% respondentów), Sam- sung (25,6% wskazań) oraz Orange (23,1% wszystkich od- powiedzi). Preferencje przyszłych finansistów Wyniki rankingu Pracodaw- ca Roku® 2017 pokazują, że cechy generacji milenalsów są już mocno zauważalne wśród respondentów badania. – Stu- denci w mniejszym stopniu w stosunku do poprzedniego

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=