eurostudent wydanie karierowe, wrzesień/październik 2018

Patrząc przez pryzmat kompetencji danej osoby, na pierwszy plan wysuwa się umiejętność pracy w zmiennym, dynamicznym środowisku, gdzie takie kompetencje jak analiza danych, negocjacje, czy radzenie sobie z presją czasu ćwiczy się prak- tycznie każdego dnia. Poszukujemy osób otwartych, proaktywnych, ambitnych. Jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to ważna jest przede wszystkim umiejętność pracy z liczbami nie tylko w aspekcie działań matema- tycznych, ale także umiejętność widzenia, że za konkretną liczbą stoją konkretne działania, a dany wynik staje się opisem danej rzeczywistości. W rekrutacji zwracamy uwagę na profil kompetencyj- ny kandydata (w tymm.in . komunikację, umiejętność współpracy oraz organizację pracy) oraz aktywność studenta w obszarach okołoedukacyjnych (udział w stażach, praktykach, konkursach, współpraca z koła- mi naukowymi, rozwijanie pasji, zainteresowań). Aneta Dul Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Dział HR Maspex WKFCdbamy o rozwój naszych pracowników, two- rząc superatmosferę w miejscu pracy. To właśnie ONI sprawiają, że nasi goście otrzymują produkty najwyższej jakości. Dzięki ich wspaniałemu uśmie- chowi i pozytywnej energii wielu z nich do nas wraca! Warto wspomnieć, że ponad 85% awansów w KFC odbywa się w wewnętrznych procesach rekruta- cyjnych. W KFC można z powodzeniem połączyć pracę z nauką i dobrą zabawą . Pakiet benefitów, szkoleń, rozwijanie kompetencji w zespołach to klucz do sukcesu w naszej firmie. Szukamy osób otwartych, komunikatywnych, z pozytywną ener- gią, takich, które nie boją się nowych wyzwań. Jeśli chcesz dołączyć do naszej ekipy, wejdź na na- szą stronę www.praca.kfc.pl , poznaj nas bliżej i weź udział w rekrutacji! A jeśli nie masz doświadczenia? To nic, wszystkiego Cię nauczymy! raport/FMCG Branża dóbr szybko zbywalnych, jako jeden z najszybciej rozwijających się obszarówgospodarki, oferuje swoimpracownikomnie tylko szerokiemożliwości rozwoju zawodowego oraz interesujące projekty omiędzynarodowymzasięgu. To także sektor, wktórymsą jedne z najwyższych wynagrodzeń na rynku. Dotyczy to również stanowisk juniorskich. Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy w tym rokującymobszarze? Branża FMCG i sieci handlowe na start Atrakcyjne warunki zatrudnienia w branży FMCG, oprócz rela- tywnie wysokiego wynagrodze- nia, oferowanego osobom na stanowiskach typu entry level by z tzw. rekrutacji wewnętrznej mają pierwszeństwo w prowa- dzonym procesie wyboru kan- dydatów. Jak zauważa Artur Mańka-Chrzanowski z firmy warmińsko-mazurskiego czy podkarpackiego. Podobne roz- bieżności mogą występować w przypadku poszczególnych stanowisk – komentuje Artur dzi, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Różno- rodność tej branży (należą do niej: chemia gospodarcza, środ- ki higieny osobistej, produkty (stanowiska juniorskie), wiążą się także z szeregiem benefi- tów (w tym zniżkami na pro- dukty oferowane przez firmę) oraz możliwościami rozwoju zawodowego. ̶Wynagrodzenie w sektorze FMCG jest bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od regionu oraz wielkości fir- my, jej lokalnego lub między- narodowego charakteru oraz oczywiście działu i specjalizacji. Absolwenci w województwie mazowieckim w pierwszych 3 latach pracy zarabiają o ponad 1000 zł brutto więcej niż ich koledzy z województwa Mańka-Chrzanowski, Key Acco- unt Manager w firmie Professio- nal, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Wiele ścieżek rozwoju Dzięki rozbudowanej struk- turze organizacje z tej branży pozwalają pracownikom na rozwój kompetencji w różnych obszarach, zatem jeśli w trakcie stażu czy pracy dojdziemy do wniosku, że bardziej niż mar- keting interesuje nas sprzedaż, najczęściej nie stanowi proble- mu, by zmienić dział, w którym obecnie pracujemy. O ile pojawi się wakat w danym dziale, oso- Professional, FMCG, czyli fast- -moving consumer goods, jest sektorem bardzo chłonnym i obiecującym dla młodych lu- spożywcze, napoje, leki OTC i suplementy diety) wpływa na dynamikę zatrudnienia. – Sektor

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=