eurostudent wydanie specjalne listopad 2019

języki/ języki obce (np. absolwentów różnorodnych filologii), a na- stępnie przeszkalają ich do wykonywania obowiązków w konkretnych działach, od obsługi klienta, HR i marke- tingu, przez finanse i księgo- wość, po wsparcie IT. Najbardziej pożądane języki Język angielski jest kompeten- cją niezbędną w wielu bran- żach – bez jego znajomości trudno się obejść w między- narodowych korporacjach, gdzie większość komunikacji, nie tylko z klientami, ale także ze współpracownikami, odby- wa się w języku angielskim. Jest on także nieodłącznym elementem pracy w sektorach związanych z IT, R&D i nowy- mi technologiami. Znajomość języka angielskiego na pozio- mie zaawansowanym, najle- piej potwierdzona stosownym certyfikatem, jest konieczno- ścią, jeśli chcemy rozwijać swoją karierę i marzą nam się stanowiska kierownicze w strukturach międzynarodo- wych firm. Na jakie inne języki obce jest duże zapotrzebo- wanie? Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, nawet 75 proc. przedsiębiorców pla- nujących inwestycje w Polsce lubotwarcie w naszym kraju swoich oddziałów poszukuje pracowników znających ję- zyk niemiecki. Na kolejnych pozycjach wśród pożądanych przez pracodawców języków znajdują się francuski, hisz- pański i włoski. Język hiszpań- ski jest po języku angielskim i chińskim trzecim najczęściej używanym językiem na świe- cie – posługuje się nim półto- ra miliarda ludzi (mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, więk- szości Ameryki Południowej i Meksyku). Na polskim rynku pracy przy- datna może okazać się także znajomość języków naszych są- siadów: rosyjskiego, czeskiego, słowackiego. Warto postawić także na języki skandynawskie – szczególnie znajomość duń- skiego, jeśli planujemy karierę w takich sektorach jak obługa klienta, sprzedaż czy IT, ma pozytywnie wpływać na nasze wynagrodzenie. Warto pamiętać o tym, że naj- lepiej rozwijanie kompetencji językowych wiązać nie tylko z wizją ciekawszej pracy czy atrakcyjniejszego wynagro- dzenia, ale przede wszystkim z naszymi zainteresowaniami. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego: • FCE (First Certificate in English, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie upper intermediate), • CAE (Certificate in Advanced English, jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym), • CPE (Certificate of Proficiency in English, najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdza znajomość języka na poziomie biegłym), • TOEFL (Test of English as a Foreign Language, egzamin sprawdzający umiejętnośc rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim), • BEC (Business English Certificate, certyfikat potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, dzieli się na 3 stopnie zaawansowania: Preliminary, Vantage, Higher), • IELTS (International English Language Testing System, certyfikat uznawany przez wszystkie największe uczelnie, firmy oraz instytucje na całym świecie). Największy ogólnopolski karierowy magazyn dla studentów i absolwentów (print i online) Poznaj największych www.eurostudent.pl/ewydanie/ W takim przypadku nauka języka nie będzie tylko obo- wiązkiem, ale też przyjemno- ścią, możliwością poszerzenia wiedzy na temat kraju, który nas fascynuje i jego kultury. Jeśli kurs naukowy połączymy z prywatnymi zamiłowaniami, nauka będzie efektywniejsza, łatwiejsza i bardziej rozwojowa. Zuzanna Zalewska reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=