eurostudent wydanie karierowe kwiecień 2019

ekspert / Małgorzata Ławnik Dyrektor Pionu Personalnego Trzecia już z rzędu certyfikacja Top Employer potwierdza nie tylko nasze wyjątkowe środo- wisko pracy, ale także zobowiązanie do opty- malizacji, rozwoju i współpracy, dzięki czemu możemy stawać się coraz lepszym pracodaw- cą. Wzmacniamy, promujemy i kształcimy naszych pracowników oraz dbamy o rozwój ich potencjału poprzez realizację zadań i wy- korzystanie ich mocnych stron. Każdy z naszych pracowników jest wyjąt- kowy i posiada unikatowe kompetencje, a program wspierający zarządzanie talentami pozwala nam odkryć wybitnie uzdolnione osoby, a także zapewnić im rozwój zawo- dowy w ramach struktury firmy. Zgodnie z naszą zasadą fair play, gwarantujemy przej- rzystą ścieżkę kariery, opartą na indywidu- alnej ocenie pracowniczej oraz promowaniu umiejętności pracowników. Dbamy o dobrą atmosferę, angażujemy się w wiele aktywności o charakterze wellbein- gowym i stale rozszerzamy nasz pakiet be- nefitów. Zespół studencki zwyciężył w 19. polskiej edycji Global Management Challenge Poland 2018/2019! GMC – Global Management Challenge to największy na świ ec i e ( p r zep rowadz any w 37 krajach) konkurs on-line zarządzania przedsiębiorstwem. GMC jest największą na świecie symulacją biznesową, w której wzięło udział już ponad 600 000 studentów oraz pracowników firm z całego świata. Polska edy- cja GMC jest organizowana od 2000 roku przez BIGRAM S.A. W 19. edycji grywalizacji wy- startowało 155 drużyn. Dziękujemy naszym partnerom strategicznym: ING Bankowi Śląskiemu i Grupie Kapitałowej PGE , patronowi ‒ Akademii Le- ona Koźmińskiego , oraz firmom, które w tegorocznej edycji wspie- rały swoich pracowników, jak i młodych, zdolnych studentów. Były to: Bank Gospodarstwa Krajowego, Gazeta.pl, Green Factory, Grenkeleasing, Grupa Pracuj, Ferrero Polska Commer- cial, Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Hebe, Play, Primavega, Pratt & Whitney Rzeszów, Pru- dential International Assurance, Schneider Electric, AGORA S.A., Volkswagen Financial Services Polska oraz Yieldbird. Konkurs wspierała również Giełda Papie- rówWartościowych. Uroczystości finałowe na GPW poprzedziła debata ekspercka o zarządzaniu różnorodnością w organizacji. Dyskusja pokaza- ła, że to właśnie różnorodność uwalnia innowacyjność, pomaga przyciągnąć i zatrzymać utalen- towanych pracowników oraz zwiększa ich zaangażowanie. Podczas debaty poruszono tak- że kwestie związane z paryteta- mi w organizacjach, współpracą międzypokoleniową czy różnica- mi kulturowymi w biznesie. Po zakończeniu debaty nastąpiło odczytanie wyników oraz wrę- czenie nagród. Zwycięski zespół – Golden Eye – odebrał nagrodę z rąk prof. dr. hab. Witolda Bie- leckiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego, która od lat part- neruje GMC w Polsce oraz jest fundatorem jednej z głównych nagród dla laureatów – studiów podyplomowych na wybranym kierunku. Zespół Golden Eye będzie reprezentował Polskę na Finale Światowym GMC. Więcej informacji na: www.gmcpoland.pl 9 kwietnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się finał 19. polskiej edycji konkursu Global Management Challenge. Tytuł Mistrza Zarządzania zdobył zespół studencki GOLDEN EYE reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pod patronatem ING Banku Śląskiego. reklama Izabela Szczurska PwC Employer Branding & Graduates Recruitment Manager Uważam, że PwC to świetne miejsce na start dla osób, które interesują się ekonomią, pla- nują swoją przyszłość zawodową związać z biznesem (bez względu na to, czy ma to być ich własna firma, czy praca na rzecz wy- branego pracodawcy). Nasi praktykanci czerpią wiedzę od eks- pertów i pracują przy bieżących projektach realizowanych dla klientów z różnorodnych branż, działających na różną skalę – od mniejszych, lokalnych podmiotów po mię- dzynarodowe firmy i instytucje mające cha- rakter globalny. Daje to możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w krótkim czasie. Rozwój w PwC jest bardzo dynamiczny. Często spotykam się z porównaniem, że rok w PwC to jak kilka lat doświadczenia w innych firmach. Patrząc na projekty, jakie miałam okazję realizować po dołączeniu do firmy, szybką ścieżkę rozwoju i awansu, mogę to w 100% potwierdzić.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=