eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

www.eurostudent.pl Jak wynika z najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców”, realizowanego przez Instytut Ba- dawczy Randstad, niemal 4 na 10 polskich pracodawców planuje wzrost zatrudnienia. To naturalny trend, który obserwujemy w ba- daniu od kilku lat. Najczęściej za- trudniać zamierzają firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (57 proc.), budownictwa (45 proc.) oraz przemysłu (44 proc.). Czyni to budownictwo jedną z najbardziej atrakcyjnych branży dla kandyda- tówdo pracy. Spostrzeżenia te po- Budownictwo Branża z przyszłością Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości, nowe inwestycje drogowe i kolejowe – to wszystko sprawia, że budownictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się branż w Polsce. Warto zainteresować się nią, planując karierę. Pracodawcy przyciągają kandydatów atrakcyjnym wynagrodzeniem, benefitami pozapłacowymi oraz jasno wytyczoną ścieżką kariery. krywają się z wynikami Barometru Zawodów 2019 opracowanego przez MRPiPS. Wynika z niego, że w tym roku najłatwiej będzie znaleźć pracę przedstawicielom branży budowlanej – ich niedobór na rynku jest największy. Zacznij jużnastudiach Warto rozważyć karierę w branży budowalnej. Nie tylko dlatego, że, przez wzgląd na ilość inwestycji, oferuje ciekawą pracę, pełną wy- zwań, ale przede wszystkim jest otwarta na ludzi młodych, oferu- jąc im możliwość rozwoju i przy- gotowując dla nich ciekawą, jasno wytyczoną ścieżkę kariery. Warto związać się z branżą już na etapie studiów, korzystając z możliwości udziału w praktykach i stażach. To dzięki nim zyskuje się cenne kom- petencje, umożliwiające dalszy rozwój. To też najlepsza droga, by uzyskać pierwsze stanowisko w tej branży. Warto, bo stawia się tu na wszechstronny rozwój pracowników, umożliwiając im zdobywanie kolejnych szczebli kariery. W wielu firmach kadra kierownicza w zdecydowanej przewadze składa się ze specja- listów wywodzących się bezpo- średnio z firmy. Poziomo i pionowo W branży budowlanej awansu- je się na dwa sposoby: poprzez poszerzanie zakresu obowiąz- ków (awanse poziome) lub po- przez obejmowanie stanowisk wyższych hierarchicznie (awanse pionowe). Firmy z tego sektora inwestują w rozwój kadr, przy- gotowując dla pracowników bogate pakiety rozwoju osobi- stego i zawodowego. W tym celu regularnie organizują lub zapewniają zewnętrzne szkolenia zawodowe czy kursy językowe. Firmy umożliwiają też podjęcie studiów. Podczas zajęć pracowni- cy dokształcają się w swoich dzie- dzinach lub zdobywają wiedzę z nowych obszarów, które mogą być wykorzystywane w ramach ich służbowych obowiązków. Inwestujwkompetencje Trzeba jednak pamiętać, że praco- dawcy z tego sektora przykładają też dużą wagę do kompetencji miękkich. Liczy się kreatywność, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność organizacji i realizacji zadań w określonym czasie, umie- jętność wyznaczania priorytetów, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, komunikatywność i otwartość w kontaktach interpersonal- nych, umiejętności współpracy w zespole. Warto więc inwesto- wać w te kompetencje jak naj- wcześniej. Każda taka inwestycja zwróci się z nawiązką. Justyna Sobolak budownictwo/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=