eurostudent wydanie karierowe/inżynierskie październik 2020

się obiektywną i niezależną ocenę ich ade- kwatności, efektywności i skuteczności. Ścieżka kariery w audycie Wybór branży audytorskiej to najczęściej domena absolwentów studiów o kierunków ekonomicznych oraz prawniczych, choć w przypadku większości ogłoszeń o pracę w dziale audytu kierunkowe wykształcenie nie jest wymogiem koniecznym. W rozwoju karie- ry zawodowej w obszarze audytu pierwszym ważnym krokiem jest podjęcie praktyki bądź stażu w wybranej organizacji w dziale audytu bądź controllingu. Warto skorzystać z tej opcji i przekonać się na własnej skórze, czy to pra- ca właśnie dla nas. W wielu współczesnych organizacjach rutynowa, powtarzalna praca wykonywana jest automatycznie dzięki no- woczesnym technologiom, zaś audytor odpo- wiedzialny jest za pracę koncepcyjną – przede wszystkim badanie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwach. Dlatego w audycie najlepiej sprawdzają się osoby, które posiadają analityczny umysł, żyłkę innowatora, odrobinę zdrowego sceptycyzmu oraz dużo dokładności. Staż i co dalej? Zdobycie pierwszych szlifów zawodowych w obszarze audytu podczas praktyki czy sta- żu to świetna baza do dalszych poszukiwań. Obecnie istnieje przynajmniej kilkanaście spe- cjalizacji audytorskich, z których młody adept tego zawodu może wybierać, w tym m.in. audyt ogólny, doradztwo w zakresie rachunkowości czy zarządzanie ryzykiem nadużyć. Choć wiele firm zapewnia swoim pracownikom szereg szkoleń, pamiętajmy o tym, że to przede wszystkim od nas (na- szych preferencji oraz predyspozycji zawodo- wych) powinno zależeć to, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza kariera. Audyt to dziedzina, która opiera się na rzetelnej wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętnościach, które wymagają ciągłego doskonalenia. Suk- ces w tej branży zależy w głównej mierze od determinacji i chęci rozwoju na wielu polach, dlatego już na początku zawodowej drogi warto świadomie zdecydować o specjalizacji zawodowej. Aby osiągnąć sukces w audycie, niezbędna jest determinacja zarówno w zakre- sie zdobywania nowej wiedzy (dzięki czytaniu specjalistycznych tekstów, ustaw i regulacji, poszerzaniu wiedzy ogólnej), jak i nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji, w tym certyfikatów. Wśród najważniejszych może- my wymienić Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Audi- tor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA). Osobną ścieżką zawodową jest biegły rewident – audytor skupiony na badaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych. Zdobycie kwali- fikacji zawodowych w tym obszarze wiąże się koniecznością uzyskania odpowiedniego doświadczenia księgowego oraz uprawnień na podstawie zdanych egzaminów. Złożone otoczenie, w jakim operują współ- czesne organizacje sprawia, że rola audytu jako procesu promującego przejrzystość oraz wspomagającego zaufanie inwestorów nabiera jeszcze większego znaczenia niż kiedyś. Choć zostanie audytorem wymaga determinacji i am- bicji w zamian zawód ten oferuje możliwość stałego rozwoju, jasną ścieżkę kariery oraz funkcjonowanie w zróżnicowanym środowisku. A U D Y T Zdobycie pierwszych szlifów zawodowych w obszarze audytu podczas praktyki czy stażu to świetna baza do dalszych poszukiwań. Obecnie istnieje przynajmniej kilkanaście specjalizacji audytorskich, z których młody adept tego zawodu może wybierać, w tym m.in. audyt ogólny, doradztwo w zakresie rachunkowości czy zarządzanie ryzykiem nadużyć.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=