eurostudent wydanie karierowe/inżynierskie październik 2020

Studia techniczne dają doskonałe podstawy do rozwoju zawodowego. Uczą analitycznego my- ślenia, dostarczają solidnej wiedzy teoretycznej. Chcąc w pełni je wykorzystać w przyszłości i reali- zować ciekawą ścieżkę kariery, warto równolegle zdobywać doświadczenie w ramach praktyk i sta- ży. W ten sposób staniemy się atrakcyjnym kan- dydatem dla potencjalnego pracodawcy. Dzięki kompetencjom nabytym jeszcze w czasie studiów będziemy w stanie sprostać bardziej wymagają- cym wyzwaniom na wyższych stanowiskach. Ofert dla ambitnych studentów nie brakuje. – W Polsce wiele organizacji z sektora przemysłu spowolniło swoje działania z powodu COVID-19, jednak producenci nadal proponują absol- wentom lub studentom ostatnich lat odbycie ciekawych praktyk lub staży zawodowych. Naj- większą popularnością cieszą się staże w branży motoryzacyjnej, FMCG Food lub non-food. Dają one świetne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w rozmaitych branżach – mówi Hanna Sarbinowska, senior consultant, Antal Engineering & Operations. Inżynierze! Ucz się zawodu na praktykach i stażach Praktyki i staże to najlepszy sposób, aby przygotować się do wykonywania zawodu. Jest to szczególnie ważne dla studentów kierunków technicznych. Pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką, nabyć cenne doświadczenie, poznać specyfikę stanowiska, na którym chcielibyśmy się rozwijać, czy udoskonalić także kompetencje miękkie, takie jak komunikacja z klientem czy współpraca w zespole. Dlatego, przyszły inżynierze, nie zwlekaj, zacznij zdobywać doświadczenie! Szansa na pracę Nowoczesne, wysoce zautomatyzowane przed- siębiorstwa proponują staże w działach mających bezpośredni wpływ na produkcję – są to m.in. struktury planowania produkcji, zakupów, logistyki. – Stażyści dołączani są do grup projek- towych, dzięki czemu zdobywają wiedzę i cenne praktyczne doświadczenie, często samodzielnie rozwiązując konkretne problemy czy tworząc ulepszenia mające istotny wpływ na optymalizację procesu produkcyjnego. Wchodząc na rynek pracy z doświadczeniem stażowym w prestiżowej firmie, są doceniani i pracodawcy chętniej zatrudniają ta- kich kandydatów – mówi Hanna Sarbinowska. Nawet 4 lata Praktyki i staże umożliwiają zdobycie wiedzy inży- nieryjnej, a także rozwój pod okiem doświadczo- nych pracowników. Praktykanci otrzymują bieżące wsparcie opiekuna, którego rolą jest wyznaczanie zadań oraz ocena ich wykonania. Czas trwania praktyk to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Znacznie dłuższe są programy stażowe. Wiele firm z branży budowlanej czy energetycznej oferuje specjalne programy, na które mogą aplikować studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci. Zazwyczaj trwają od pół roku do nawet kilku lat i stanowią przygotowanie do objęcia konkretnego stanowiska. Są płatne, więc jest to doskonała opcja dla studen- tów i absolwentów, którzy szukają pierwszej pracy w zawodzie i chcą znacznie przyspieszyć realizację ścieżki kariery, jednocześnie nie zapominając o swoich finansach. Staże trwają od 6 miesięcy do nawet 4 lat i są dobrze wynagradzane. Z reguły najlepsi stażyści otrzymują propozycje dołączenia do organizacji po okresie stażu – przypomina Hanna Sarbinowska. Szkolenia i zagraniczne wyjazdy Inżynierowie są niezbędni w wielu różnorodnych branżach, nie tylko w sektorach, które kojarzą się Justyna Sobolak R A P O R T S P E C J A L N Y / I N Ż Y N I E R

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=