eurostudent wydanie karierowe - Październik 2021 (01) 272/2021

K O N K U R S Frances Cha Gdybym miała twoją twarz Wydawnictwo Mova Głośna powieść, w której z mroku i sprzeczności współczesnego Seulu wyłania się portret kobiet goto- wych zrobić wszyst- ko, aby żyć godniej. Młode koreanki: Gyuri, Miho, Ara, Sujin i Wonna, próbują pozostać sobą w świecie, który wyma- ga od nich niewiarygodnie dużo. Współczesny Seul nie jest wyrozumiały dla kobiet, zwłaszcza biednych. Aby uzyskać przepustkę do lepszego świata, trzeba wpisywać się w wyśrubowany ka- non urody. Cena piękna jest wysoka, a operacje plastyczne to konieczność. Wiedzą o tym Gyuri, ekskluzywna kobieta do towarzystwa dla najbogatszych biznesmenów w kraju, oraz Sujin, która zrobi wszystko, aby być jak Gyuri. Miho, artystka z dyplomem amerykań- skiej uczelni, romansująca z apodyktycznym męż- czyzną, i Ara, obsesyjnie zakochana w gwieździe k-popu. Oraz Wonna, która staje wobec dylema- tu: marzy o dziecku, lecz nie ma środków na jego wychowanie. Goliarda Sapienza Spotkanie w Positano Wydawnictwo Mova Poruszająca po- wieść autorki kon- trowersyjnej Sztuki radości. Niezwykła historia przyjaźni dwóch kobiet w zjawisko- wej scenerii wy- brzeża Amalfi. Twórczość Goliardy Sapienzy, autorki głośnej Sztuki radości, była przez lata marginalizowana i dopiero kilkanaście lat po jej śmierci zdobyła uznanie w oczach krytyków i czytelników. Obec- nie pisarka uznawana jest za jedną z ważniej- szych postaci literatury włoskiej XX wieku. Jej niespokojne i ekscentryczne życie znajduje od- zwierciedlenie w powieściach, w których autorka prezentuje zdecydowanie feministyczną perspek- tywę, a seksualność, płeć i ciało odgrywają w nich fundamentalną rolę. Pomysł i pierwsze szkice Spotkania w Positano pochodzą z 1963 roku, całość powstała w 1984 roku, a pierwsze wydanie ukazało się w 2015 roku. Jest to głęboka, nastrojowa powieść o nie- zwykłej przyjaźni, ucieleśniająca paradoksy wło- skiego społeczeństwa. Rozgrywa się na początku lat pięćdziesiątych w czarującym, skąpanym w słońcu mieście Positano w południowych Wło- szech. Pisarka była pod ogromnym wrażeniem piękna tego miejsca położonego na wybrzeżu Amalfi przy Zatoce Neapolitańskiej. To oczaro- wanie wybrzmiewa na kartach powieści, której bohaterka nosi to samo imię, co autorka. Oby- dwie pracują również w branży filmowej. Literacka Goliarda przybywa do Positano, aby poznać okolicę pod kątem przyszłego filmu. Spotyka tam Ericę Beneventano, uroczą za- możną wdowę, posiadaczkę spektakularnej willi, nazywaną przez lokalnych mieszkańców „księżną”. Wiele je dzieli, jednak z czasem coraz bardziej zbliżają się do siebie, ujawniając przed sobą nawzajem coraz głębsze uczucia, emocje i konflikty z przeszłości. Nawiązują fascynującą, niesamowicie poruszającą przyjaźń, przepełnioną tajemnicami i tęsknotą. Paulina Mechło, Olga Geppert Trenuj swój in- telekt. Rozwiń pamięć, koncentra- cję, kreatywność i uważność w 31 dni Wydawnictwo Sensus Dostrój swój inte- lekt do wyzwań współczesności! Jeżeli dotychczasowa historia XXI wieku czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Rzeczywistość podąża w niespodziewanych kierunkach, nie oglądając się na przewidywania futurologów. W dodatku mózg współczesnego człowieka jest nieustannie bombardowany informacjami i bodźcami. Czy da się w takich warunkach utrzymywać sprawność intelektualną na stałym, wysokim poziomie? Stop. To nie jest dobrze postawione pytanie. TRZEBA dbać o sprawność intelektu, tego potęż- nego narzędzia, w które wyposażyła nas natura. Dostosowywanie się do nowości, ciągłe uczenie się nowych rzeczy, zdobywanie świeżych umie- jętności - to codzienność człowieka XXI stulecia. W świecie, w którym najwyżej premiowane są elastyczność i kreatywność, sprawny umysł jest wyjątkowo potrzebny. Aby utrzymać intelekt w wysokiej formie przez długie lata, najlepiej wspierać jego działanie systematycznym i dobrze zaplanowanym treningiem. Właściwie dobrane ćwiczenia uaktywnią obszary mózgu odpowiedzialne za procesy poznawcze, pozwolą zwalczyć stres i zwiększyć samoświadomość. Paulina Mechło i Olga Geppert, autorki bestsellerowych pozycji poświęconych treningowi intelektu, w swojej najnowszej książce prezentują właśnie takie – nowe, dostosowane do wymogów współczesno- ści – spojrzenie na intelekt. Proponowane przez autorki ćwiczenia rozwijają sześć kluczowych obszarów funkcjonowania intelektualnego: kon- centrację, kreatywność, język, pamięć, wiedzę, emocjonalność i uważność. Dzięki pracy nad nimi będziesz gotów na intelektualny podbój świata – i żadne wyzwanie współczesności nie będzie dla Ciebie zbyt duże! dr Elizabeth Stanley Twoje okno tole- rancji. Okiełznaj stres i zregeneruj się po urazach psychicznych Wydawnictwo Sensus Ciało i umysł człowieka zostały ukształtowane w świecie, który wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Mechanizmy, które wtedy ułatwiały przetrwanie, dziś wydają się przeszkadzać. Świadczy o tym niepokojąca powszechność dłu- gotrwałego stresu. Powoduje go ciągły przymus maksymalnej wydajności i większego sukcesu. Paradoksalnie bardzo często człowiek sam przy- czynia się do zmniejszenia własnej odporności na stres. Konsekwencje? Niewytłumaczalne dolegliwości fizyczne, lęk, niepokój, zaburzenia psychiczne. Czy to konieczna cena za życie we współczesnym świecie? W tej książce znajdziesz opis autorskiej me- tody polegającej na stopniowym zwiększaniu świadomości swojego fizycznego i psychicz- nego ja, co prowadzi do przeprogramowania mózgu, ciała i układu nerwowego. W ten spo- sób można skutecznie zminimalizować skutki stresu. Metoda dr Stanley przywraca kontrolę nad własnym życiem i pomaga w treningu uważności. W efekcie możliwa staje się zgodna współpraca mózgu myślącego i mózgu pry- mitywnego. Wyczerpująco opisano tu także ćwiczenia dla ciała i umysłu, które pomogą zarządzać stresem, zdystansować się od swoich kompulsji i emocji, zregenerować się po urazie psychicznym i zwiększyć odporność psychiczną.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=