eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

Euroclear Bank z siedzibą główną w Brukseli jest światowym lide- rem w dziedzinie świadczenia usług potransakcyjnych dotyczących papierów wartościowych. Oferty pracy i staży Euroclear skierowane są do osób, które chcą znaleźć się w samym sercu świata finansów i bankowości. Nasze stanowiska pracy związane są przede wszystkim z działalnością operacyjną Banku. Pracownicy Euroclear udzielają wsparcia klientom z całego świata w zarządzaniu procesami, takimi jak: realizacja płatności z dywidend oraz kuponów, emisja papierów wartościowych, operacje przelewów pieniężnych oraz zarządzanie zabezpieczeniami transakcji. JoannaTota Recruitment Specialist Euroclear Bank MEGAFON Media studenckie aktywnie na NarodowymKongresie Nauki Narodowy Kongres Nauki już za nami. 19 i 20 września br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków blisko 3000 przedstawicieli środowi- skaakademickiego izaproszonychgościbrało udział w Narodowym Kongresie Nauki – naj- ważniejszym wydarzeniu ostatnich lat dla polskiej nauki. Młodzi dziennikarze z ponad 15 redakcji me- diów akademickich, działających w ramach Ogólnopolskiego ForumMediów Akademic- kich, mocno zaznaczyli swoją obecność. Do dyspozycji OFMA oddano press room. Skalę zainteresowania Kongresem pokazuje fakt, że limit 2000 miejsc na 20 seminariów, to- warzyszących sesjom i debatom plenarnym, poświęconych szczegółowym zagadnieniom związanym ze zmianami w świecie nauki, wy- czerpał sięwdwa tygodnie! Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Kon- gresu,przedstawicieleredakcji,radia itelewizji studenckich uczestniczyli w panelach i deba- tach, rozmawiając z najważniejszymi osobami środowiska akademickiego o tezach założeń Ustawy 2.0, przedstawionych przez wicepre- miera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w projekcie Konstytucja Dla Nauki. Kulminacyjnymmomentemobecności OFMA naNarodowymKongresieNaukibyłastudenc- ka konferencja prasowa, w której razem z pre- mierem Gowinem wziął udział Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra wMinisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pytano o zmiany w związku z planowaną Ustawą 2.0, rozwoju studiów interdyscyplinarnych,czywspółpracy nauki z gospodarką. Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich jest platformą współ- pracy redakcji studenckich z całej Polski. Fot. Damian Kałwa Choć już teraz Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trze- cie na świecie pod względem licz- by osób zatrudnionych w centrach usług wspólnych (co roku sektor SSC/BPO oferuje łącznie około 40 tys. nowych miejsc pracy), eks- perci uważają, że perspektywy roz- woju tej branży na najbliższe lata są jeszcze bardziej optymistyczne. Spodziewają się oni, że w związku z planowanym Brexitem nawet 20 proc. stanowisk pracy z sektora bankowego może przenieść się z Londynu do Polski. Byłby to kolej- ny krokmilowydlawyjątkowodyna- micznie rozwijającego sięwnaszym kraju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który do tej pory za- trudnia już blisko 250 tys. osób i sta- nowi, zwłaszcza dla młodych osób, wyjątkowo atrakcyjne miejsce pra- cy. –W związku z wyjściemWielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w per- Praca w branży finansowej Perspektywy i możliwości dla absolwentów Utrzymujący się od kilku lat pozytywny trend na rynku pracy sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na zwiększenie zatrudnienia (wg raportu firmy HAYS w 2017 r. planuje to zrobić ponad 90% firm). Dotyczy to szczególnie branży finansowej. Tekst: Beata Pałac finanse / www.eurostudent.pl spektywie dwóch lat spodziewamy się przeniesienia do Polski w pierw- szym etapie 2,5 tys. miejsc pracy, docelowo zaś ok. 6 tys. Oczekujemy już wkrótce decyzji w tej sprawie z J.P. Morgan oraz siedmiu innych banków i instytucji finansowych. W ciągu 2-3 lat będą zmiany w tej dziedzinie –mówił wmaju tego roku Paweł Panczyj, dyrektor zarządzają- cy stowarzyszenia Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Asso- ciation of Business Service Leaders in Poland, ABSL) na łamach serwisu praca.wnp.pl . Teraz Polska Jakie są przyczyny, dla których firmy zagraniczne decydują się inwestować właśnie w naszym kraju? – Sprzyja temu bardzo do- brze rozwinięta baza szkolnictwa wyższego i wysoki poziom znajo- mości języków obcych wśród pol- skiej populacji studentów. Ponadto, bardzo ważnym elementem przy- ciągającym inwestorów są specjali- styczne kompetencje pracowników oraz nastawienie na wysoką jakość obsługi klienta – mówi Anna Czyż, Executive Manager w Hays Poland. Patrycja Lech-Łamasz, konsultant w Dziale Rekrutacji Advisory Gro- up TEST Human Resource zgadza się, że to przede wszystkimmłoda i wykształcona kadra warunkuje powodzenie rozwoju tego typu centrówwnaszymkraju. Powodem dużego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów naszym krajem jest według niej także stabil- na sytuacja ekonomiczna w Polsce. Dopóki będzie się ona utrzymywać, młodzi ludzie nie muszą obawiać się o dalszy rozwój sektora SSC/BPO w Polsce. – Każdego roku powstają w największych polskich miastach kolejne biurowce, które albo stają się miejscem pracy dla nowych korporacji międzynarodowych albo stanowią kolejny oddział już tych rezydujących. Do tego docho- dzą jeszcze starania miast mające na celu przyciągnięcie inwestorów, niskie koszty pracy oraz stawki czynszowe. Również turystyczny charakter Krakowa, Gdańska czy innych miast nie pozostaje bez znaczenia – mówi. Prosta droga do awansu Jak wynika z badań portalu mon- sterpolska.pl , dla pokolenia mil- lenialsów (czyli osób urodzonych między 1980 a 1994 r.) wkontekście kariery zawodowej liczą się przede wszystkim kultura organizacyjna firmy oraz możliwość rozwoju, ja- kie daje onamłodympracownikom. Patrycja Lech-Łamasz z firmy TEST, na co dzień zajmująca się rekruta- cją pracowników, w tym dla praco- dawców z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu zauważa, że już

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=