eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

W programie„The LidlWay to Career”oferujemy możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w różnych obszarach dzia- łalności naszej firmy, m.in . w obszarze zakupów, sprzedaży, IT, HR, administracji i logistyki. Dlatego w Lidlu każdy student i absolwent uczelni wyższej na pewno znajdzie ofertę zgodną ze swymi zainte- resowaniami. Program stażowy to stały element polityki kadrowej w firmie Lidl Polska. Po jego zakończeniu wielu stażystów znajduje u nas zatrudnienie. Rekrutację do najbliższej edycji programu„The Lidl Way to Career”rozpoczynamy w marcu 2018 r. Zapraszamy. Małgorzata Czerwińska Kierownik projektu w Dziale Rekrutacji i Budowania Marki Pracodawcy Lidl Polska W firmie Maspex wierzymy w potencjał, jaki drzemie w młodych ludziach, dlatego w swojej ofercie proponujemy szereg możliwości rozwojowych skierowanych do studentów zainteresowanych pracą w branży spożywczej. Jako pracodawca doskonale wiemy, jak ważne, poza wiedzą akademicką, są posiadane przez kandydata kompeten- cje i umiejętności. Chcąc wesprzeć ich w tym zakresie, stworzyliśmy między innymi Akademię Umiejętności Maspex. Jest to cykl spotkań warsztatowych, w trakcie których dzielimy się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim naszymi dobrymi praktykami, dając uczestnikom szansę na poznanie tajników pracy w danym obszarze biznesowym. Anna Moskała-Nowak Starszy specjalista ds. rekrutacji i Employer Brandingu Dział HR Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tak z angielskiego okre- śla się produkty, które kupuje- my na co dzień. W Polsce zwane dobrami szybkozbywalnymi lub produktami pierwszej potrzeby. To napoje, kosmetyki, środki czy- stości. Ale nie tylko one wchodzą w skład branży FMCG. Tworzą ją też miejsca, w których te pro- dukty są sprzedawane (dyskonty, super- i hipermarkety) oraz cen- tra produkcyjne i dystrybucyjne, czyli te, w których są produko- wane i magazynowane. Tworzą ją także główne siedziby firm. To stąd kieruje się całym proce- sem sprzedaży i funkcjonowania przedsiębiorstw. Kompetencje ważna sprawa Tak duża różnorodność sprawia, że pracę znajdzie tutaj student i absolwent niemal każdego kie- runku studiów: finansów, prawa, HR-u, marketingu, zarządzania, logistyki, IT. Jest tu praca dla filo- logów – znaczna większość firm ma swoje centra czy oddziały na całym świecie, jest też praca dla inżynierów, biologów i chemików – niektóre firmy posiadają własne laboratoria, które dbają o opraco- wywanie nowych produktów oraz o jakość obecnych już na rynku. Nie tylko jednak wykształcenie odgrywa w branży istotną rolę. Aby znaleźć ciekawe stanowisko w tym sektorze, warto wykazać się konkretnymi kompetencja- mi miękkimi. Nie tylko ułatwiają znalezienie wymarzonej pracy, ale pozwalają na szybkie realizo- wanie wybranej ścieżki kariery. Dla dynamicznych, komunikatywnych i otwartych W branży dóbr szybkozbywal- nych wszystko szybko się dzieje. Dlatego nie każdy będzie się tu czuł jak ryba w wodzie. W pracy w branży FMCG, ze względu na jej dynamiczny charakter, odnaj- dą się przede wszystkim osoby aktywne, systematyczne, dobrze zorganizowane i opanowane. Ta- kie, które lubią zmiany, nie boją się nowych wyzwań, potrafią szybko reagować i radzić sobie w ciężkich i niestandardowych sytuacjach. Potrzeba tu także dużej odporności na stres i pew- Wykaż się umiejętnościami miękkimi Kompetencje miękkie to, obok doświadczenia, najczęściej brane pod uwagę pozycje w CV kandydatów ubiegających się o pracę w branży FMCG. Osoby komunikatywne, dynamiczne, umiejące pracować pod presją czasu i stawiające na swój rozwój, nie tylko znajdą tu wymarzoną pracę, ale i rozwiną skrzydła. Tekst: Justyna Sobolak fmcg / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=