eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

Sektor bankowy stoi otworem przed studentami i absolwentami wielu różnych kierunków studiów. Karierę można tu rozwijać w kilku różnych departamentach: biurze maklerskim, operacjach banko- wych, windykacji, audycie i kon- trollingu, zarządzaniu ryzykiem, dziale prawnym, marketingu i PR, contact center, HR czy szkoleń. Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie najbardziej nowatorskich na rynku rozwiązań wymaga też potężnego zaplecza IT – zarówno w zakresie przygotowa- nia aplikacji i systemów, jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeń- stwa danych. Dlatego sporo jest tu też pracy dla osób studiujących informatykę i kierunki pokrewne. Stwórz ścieżkę kariery Ogromny wybór sprawia, że zwią- zując się z bankowością, trzeba do- kładnie zastanowić się, w którym kierunku chcielibyśmy się rozwijać. Warto już na studiach odpowie- dzieć sobie na pytanie, jak chcieli- byśmy, by wyglądała nasza kariera. Dobrze zaplanowana ścieżka karie- ry już na tym etapie pozwoli szyb- ciej i efektywniej zdobyć kolejne wytyczone szczeble w przyszłości. Awbankowości jest ku temu wiele możliwości. Najistotniejsze jest to, aby określić swoje najmocniejsze strony i zgodnie z nimi wyznaczyć cele krótko- i długoterminowe. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala nam utrzymać niezbędną moty- wację do działania i umożliwia zauważanie progresu. Dobrze jest odpowiedzieć na pytania: jaki sek- tor nas interesuje, jakie możliwości daje dany departament, na jakim stanowisku widzielibyśmy się za 5-10 lat. Takie odpowiedzi pozwolą stworzyć potencjalną ścieżkę karie- ry, którą możemy podążać. Awansuj wbankowości Dlaczego warto na te pytania od- powiedzieć sobie już na studiach? Banki są bowiemniezwykle otwarte na studentów, dając immożliwość poznania specyfiki pracy, a poprzez liczne szkolenia rozwojowe, sku- tecznie realizować kolejne etapy ścieżki kariery. W branży bankowej najbardziej popularne są awanse pionowe, czyli zdobywanie stano- wisk hierarchicznie wyższych. To ważne, bo oznacza, że w tym sek- torze rekrutacje rozpoczyna się naj- pierw wewnątrz przedsiębiorstwa, wyszukując na stanowiska osoby, Bankowość to niezwykle interesujący sektor do rozwoju kariery. Czeka na studentów wielu specjalności i kierunków studiów. Oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, wiele możliwości rozwoju i kusi benefitami pozapłacowymi. Tekst: Justyna Sobolak Ścieżka kariery w bankowości które chcą się rozwijać i wykazują się dużym zaangażowaniem. Im więc wcześniej zwiążemy się z ban- kowością, tymszybciej zrealizujemy założenia w zaplanowanej ścieżce kariery. Zacznij od praktyk i staży Będąc jeszcze studentem, najła- twiej z bankowością związać się, korzystając z bogatej oferty staży i praktyk. Są one kierowane do stu- dentówna każdymetapie edukacji. Trwają od kilku miesięcy do nawet roku. Można je odbywać także w wakacje. Firmy oferują możliwość zdobycia cennego doświadczenia pod okiem specjalistów, udział w szkoleniach, a oprócz pensji, dodają ciekawe benefity, np. karty upraw- niające do korzystania z centrów  fitness, siłowni, basenów. Po zakoń- czeniu stażu czy praktyk najlepsi uczestnicy mogą liczyć na oferty pracy. Udział w stażach czy prakty- kach ma tę ogromną zaletę, że po- zwala przyjrzeć się pracy na różnych stanowiskach, sprawdzić, czy obo- wiązki, jakie łączą się z daną pracą, będą dla nas ciekawe i rozwijające, wyobrazić sobie siebie pracującego w danym dziale. Kolejnym atutem podejmowania praktyk i staży jest nabycie konkretnych umiejętności, obycia biznesowego, świadomości organizacyjnej, które przydają się na każdym stanowisku. Studiuj i pracuj Ciekawym sposobemna rozpoczę- cie kariery wbankowości jest praca w contact center. Praca tuma wiele zalet: po pierwsze, dzięki elastycz- nym grafikom, pozwala pogodzić studiowanie z pracą zarobkową, po drugie wyposaża w bardzo cenne obecnie na rynku pracy kompe- tencje. Po trzecie zaś: pozwala na szybkie awanse.Wielumenedżerów czy prezesów zaczynało przygodę z branżą właśnie w ten sposób. Nie tylko dlatego, że zdobywa się tu do- skonałąwiedzę o produktach i usłu- gach, ale przede wszystkim cenne kompetencje. Szczeble kariery w bankowości, zaczynając od pracy w contact center, można zdobywać na dwa sposoby: awansując poziomo lub pionowo. Awansując poziomo, pracownicy, poprzez nabieranie co- raz to nowej wiedzy i płynności w rozmowach z klientami, przechodzą na coraz trudniejsze projekty czy migrują do bardziej prestiżowych działów, jak np. obsługa klienta VIP, kontraktów. Awansując pionowo natomiast, konsultanci stają się team liderami, supervisorami, (od- powiedzialność za konkretny pro- jekt) czy teammanagerami. Zostań menedżerem Jeśli marzy nam się kariera me- nedżera, warto też skorzystać z organizowanych przez banki pro- gramówmenedżerskich. Drogę do menedżera można jednak odbyć z każdego stanowiska w banku. Przepis na sukces? Korzystanie z programów szkoleniowych ofero- wanych przez banki i uczestnictwo w organizowanych dla pracowni- ków programach rozwojowych. Stałe podnoszenie kwalifikacji, in- westowanie w nowe umiejętności i otwartość na rozwój – to najlep- sze sposoby na to, by awansować w bankowości. Trzeba pamiętać, że rekrutacje wewnętrzne w da- nej organizacji są ogłaszane na forum, co z kolei jest potencjalną szansą dla każdego zaintereso- wanego pracownika na udział w niej. A osoby z doskonałą wiedzą o produkcie, usłudze czy klientach mają największe szanse na awanse, zarówno pionowe, jak i poziome. finanse / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=